OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vzorce

Vzorec alebo formula môže byť vyjadrenie (matematických, fyzikálnych alebo chemických) vzťahov, zloženia a podobne ustálenými grafickými prostriedkami (písmenami, číslami), prípadne ustálenými slovami.

 

Matematický vzorec je matematický zákon sformulovaný pomocou matematickych znakov a písmen, ktoré spravidla reprezentujú prvky istej číselnej množiny.

Fyzikálny vzorec je fyzikálne vyjadrenie zákona sformulované na základne fyzikálnych pojmov.

Chemický vzorec je symbolické alebo grafické vyjadrenie zloženia, štruktúry a priestorového usporiadania molekúl chemických zlúčenín za použitia značiek jednotlivých prvkov a ďalších znakov (zátvoriek, čísel), prípadne čiar a kriviek.