OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Chémia

V sekcii Chémia nájdete Periodickú sústavu prvkov a základné chemické vzorce a rovnice.

 

PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV

ZÁKLADNÉ CHEMICKÉ VZORCE A ROVNICE

Rovnica fotosyntézy

 

 

Vzorec modrej skalice, síranu vápenatého a hydrogenfosforečnanu vápenatého

 

Rovnice procesu výroby vápna