OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Matematika

V sekcii Matematika nájdete vzorce obsahov a obvodov geometrických útvarov (trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik, kosoštvorec, lichobežník, kružnica); vzorce pre výpočet povrchu a objemu geometrických telies (hranol, kváder, kocka, valec, ihlan, kužel, guľa), premeny jednotiek (objem, hmotnosť, čas, dľžka) a Pytagorovu vetu.

 

ZÁKLADNÉ OBSAHY A OBVODY GEOMETRICKÝCH ÚTVAROV

Obsah a obvod trojuholníka:

 

Obsah a obvod obdĺžnika

obsah obdĺžníka

 

Obsah a obvod štvorca

 

OSTATNÉ OBSAHY A OBVODY GEOMETRICKÝCH ÚTVAROV

 

VZORCE PRE VÝPOČET POVRCHU A OBJEMU GEMOTRICKÝCH TELIES

 

PREMENY JEDNOTIEK

Premeny objemu

Premeny objemu

 

Premeny hmotnosti

Premeny hmotnosti

 

Premeny času

Premeny času

Premeny dĺžok

Premeny dĺžok

 

PYTAGOROVA VETA

Pytagorova veta 1

Pytagorova veta 2