OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Vitajte na našej stránke Hravé vzorce.

 

Môžete tu nájsť základné vzorce a pomôcky z oblastí matematiky, fyziky a chémie pre 5. až 9. ročník základných škôl .

 

Matematické vzorce:

Vzorce obvodov a obsahov geometrických útvarov, vzorce pre výpočet povrchu a objemu geometrických telies, premeny jednotiek a Pytagorova veta.

 

Fyzikálne vzorce:

Základné a doplnkové fyzikálne jednotky, vzorce premien jednotiek hustoty, tlaku, výkonu a Newtonov zákon sily.

 

Chemické vzorce:

Periodická sústava prvkov a základné chemické vzorce a rovnice.