OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Fyzika

V sekcii Fyzika nájdete základné a doplnkové fyzikálne jednotky, vzorce premien jednotiek hustoty, tlaku, výkonu a Newtonov zákon sily.

 

ZÁKLADNÉ A DOPLNKOVÉ FYZIKÁLNE JEDNOTKY

FYZIKÁLNE PREMENY JEDNOTIEK

Premeny hustoty

Hustota látky

Premeny tlaku

Premeny tlaku

 

Premeny výkonu

Nižšie je konverzná tabuľka vybraných hodnôt dBm a mW.

dbm tabuľka

Pre prevod jednotiek z dBm na mW alebo opačne treba použiť nasledovné vzorce:

mW = 10dBm/10

dBm = log10mW · 10

 

Jednotky dB a dBm sa používajú z dôvodu možnosti vyjadriť veľmi malé aj veľmi veľké hodnoty malými číslami.

 

NEWTONOV ZÁKON SILY

Ak na teleso pôsobí sila, teleso sa pohybuje zrýchlením, ktoré je priamo úmerné pôsobiacej sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa, čiže

\mathbf{a} = \frac{\mathbf{F}}{m},
 
kde a je vektor zrýchlenia, F je vektor sily, m je hmotnosť telesa